nazwa Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej hasło Pomagamy Pomagać, logo
Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonujące w ramach struktury Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Repozytorium danych, badań, analiz

Dzielimy się zdobytą wiedzą w zakresie polityki społecznej w województwie łódzkim.

Kliknij i skorzystaj z naszych zasobów:

ROIS w liczbach

9 lat doświadczenia

ponad 25 zrealizowanych badań

ponad 15 zorganizowanych konferencji naukowych i seminariów

7 wysoko wykwalifikowanych pracowników

w tym 2 ze stopniem doktora

współpraca z 177 gminami i 24 powiatami

z obszaru województwa łódzkiego

O nas

Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi (ROIS) funkcjonuje w strukturze Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jako ciało opiniodawczo-doradcze, prowadzące badania społeczne na potrzeby prawidłowej realizacji i efektywnego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (w poprzedniej perspektywie finansowej) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (obecnie)

Główny zakres działań ROIS obejmuje prowadzenie badań i analiz regionalnych dotyczących problematyki społecznej, upowszechnianie wiedzy zdobytej w wyniku ich realizacji, m.in. poprzez publikację raportów oraz organizację konferencji i seminariów, oraz wydawanie rekomendacji i zaleceń co do praktycznej realizacji działań z zakresu polityki społecznej na podstawie prowadzonej działalności o charakterze badawczym

RCPS w Łodzi
  • główne źródło finansowania (85%): środki Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , w perspektywie 2021-2027: w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • pozostałe środki (15%): budżet Województwa Łódzkiego

Najnowsze wpisy

  • Departamenty i jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, w tym: urzędy gmin, starostwa powiatowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj.: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy społecznej;
  • Organizacje pozarządowe, środowisko naukowe, podmioty publiczne i prywatne, osoby fizyczne
Skip to content